ஜனவரி 15, 2012

தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துகள் & தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

              பண்டைய  தமிழ  அறிவர்கள் எல்லாவற்றையும்  அறிவியல்  அடிப்படையிலேயே  பகுத்தும்  தொகுத்தும்  செய்தனர் . இது பறந்து பட்ட  மக்களை  நல்வழிப்படுத்தவும்  அறிவியல் அடிப்படையில்  சிந்திக்கவும்  செய்தன .  அதே  அடிப்படியில்தான்  தமிழர்களின்  ஆண்டின்  தொடக்கத்தை  அறிவியல் அடிப்படையிலேயே " தை " திங்களில்  இருந்தே கணக்கிட்டனர்  இது  சிந்துவெளி  காலங்களிலேயே  தொற்றங்க்கொண்டதகும். என்கிறனர்  தமிழ  அறிவர்கள் .

    எனவே  ஆண்டின்  தொடக்கம்  சுறவத்(தை ) திங்களில்  இருந்து தொடங்குவதே  அறிவியல்  அடிப்படையிலானது .

     தமிழினிய  வணக்கங்களும்  வாழ்த்துகளும் .

தமிழர்களின்  கலைகளைக்  காப்போம் .

சித்தமருத்துவங்  காப்போம்  நோய்  வெல்வோம் .
More than a Blog Aggregator
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...