நவம்பர் 28, 2010

ஐம்பதிலும் ஆசைவரும்

ஐம்பதாவது இடுகை

இப்போதைய வாழ்வில் போராட்டங்களே நிறைந்துள்ளதால் வாழவேண்டிய அகவையில் வாழமுடியாமல் தவிக்கின்றனர் . மனிதன் பிறந்ததின் பொருளென்ன ? கேட்டால் விழிப்பார்கள் .
நம் வாழ்க்கை எதற்க்கு? நாம் என்னவாக இருக்கிறோம் . என்னவாக இருக்கவேண்டும் என்பதில் தெளிவில்லை

எது வழக்கை

இது குறித்து எமது விடியலை உடைப்போம் என்ற நூலில் பருண்மையாக எழுதியுள்ளோம் விரைவில் வெளிவரும் .
வழக்கை குறித்தான கற்பிதங்கள் மனிதனுக்கு மனிதன் மாற்றம் கொள்ளும் போலும் . அதுதான் ஒருவருக்கு பிடித்தது மற்றவருக்கு கசக்கிறது. இருக்கும் வரை மகிழ்வோடு இருப்போம் என எதை வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் நுகரத் தொடங்கி விடுகின்றனர் .இப்படி பட்ட எண்ணங் கொண்டவர் விரைவில் மூப்படைந்து மறித்து போகின்றனர் .இப்படி பட்ட
எண்ணம் பிழையானதே . நூறாண்டுநோய் இன்றி மனிதன் வழவியலும் .

ஐம்பதில் ஆசைவரும்

எமது மருத்துவ நடுவத்திற்கு ஐம்பதை கடந்த இளஞர்கள் வருகின்றனர் . சில பாலியல் குறைபாடுகளோடு ... அவைகள் எல்லாம் எளிதில் தீர்க்க கூடிய சிக்கல்களே அவைகள்
.குறி எழுச்சி இன்மைய
.விரைவில் விந்து வெளிஏறல்.
.முழுமையாக இன்பம் பெறஇயலாமை ...
இப்படி சிறிய குறைபாடுகள் எல்லாம் தீர்கக்கூடியவைகள் என நம்பிக்கையூட்டி வருகிறோம் .

நூறாண்டு வழக்கை ...

இந்த காலத்தில் நூறாண்டு வாழ்வதாவது... அதெல்லாம் இயலாத செயல் ,முப்பது அகவைலேயே மூப்படைந்துவிடுகின்றனரே, சர்க்கரைநோய் , இதயநோய் ,மூட்டுவலி நோய்களின் இதயநோய் ,மூட்டுவலி நோய்களின் படடியல் நீளுகிறதே என்பாருமுண்டு இந்தஎண்ணம் பிழையானது நூறாண்டு வழவியலும்

தளர்ச்சி நீங்குமா

உளம் செம்மையானால் எல்லாமே சரியாகும் . உளவியல் காரணங்கள்தான் மனிதனை ஆட்டிப்படைக்கிறது . இரண்டுபாலினரும் முறையாக உடலை பாதுகாத்து வந்தால் எல்லாமே இயலும் .
பெண்களைப் பொறுத்தவரை நாற்பது அகவைக்கு மேல்தான் அவர்களின் பாலுறவு நாட்டம் அதிகமாகிறது என்கிறது ஒரு புள்ளி விவரம் . இந்த வேட்கையை தீர்க்க வில்லை என்றால் போராட்டமாக வெடிக்கிறது என்பதும் உண்மையே .

வாழதொடங்குவோம்

எல்லா நோய் களுக்கும் தமிழ மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தில் தீர்வு உள்ளது போல் பாலியல் குறைபாடுகளுக்கும் முழுமையான தீர்வு உண்டு . தீர்வு கண்டு விட்டால் ஐம்பதில் மட்டுமல்ல தொன்னுரிலும் முழுமையான இன்பம் கண்டு வாழ முடியுதனே ?
அடுத்து :

பிறப்பு உறுப்புகளை பாதுக்கக்கும் முறைகள்
More than a Blog Aggregator
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...