ஜனவரி 12, 2011

அனைவருக்கும் தமிழர் திருநாள் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் வணக்கங்கள் .

இந்நாளில் தமிழர்களின் வாழ்வியலுக்காக எமது
௧. நோய் இல்லாமல் வாழ சித்தமருத்துவம் .
௨. விடியலை உடைப்போம்
படித்து மகிழ்வோம்
போளூர் தயாநிதிMore than a Blog Aggregator

5 கருத்துகள்:

வணக்கம்.உங்களின் வருகை எம்மை செழுமை படுத்துவதாக இருக்கட்டும்.எந்த விமர்சனங்களையும் செய்யலாம். மக்களுக்கு பயன் உள்ளதாக இருக்கட்டும்.எம்மை வழி நடத்துவது உங்களின் விமர்சனங்கள் தான்....நன்றி...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...